top of page
Dr. Nurettin AYDIN

MULTİDİSİPLİNER 

Doktora: Siyaset ve Sosyal Bilimler 

Y. Lisans: MBA 

Lisans: İktisat 

Lisans: Uluslararası İlişkiler

Lisans: Sosyoloji

Lisans: Endüstri Mühendisliği (ing.)

Lisans: Felsefe

Ön lisans: Halkla İlişkiler

Ön lisans: Elektrik

 

MUCİT (patentli Buluşlar)

İLGİLİ ALAN             PATENT NO
Yenilenebilir Enerji    2009/01038
Yenilenebilir Enerji    2009/03009
Bilişim                      2012/12739
Yenilenebilir Enerji    2015/11939
Yenilenebilir Enerji    2015/16257
Mühendislik              2012/15024

 

SOSYAL GİRİŞİMCİ (tamamı gönüllü 30'u aşkın proje)

-Entegre Hayvancılık Projesi (OVAŞ. A.Ş.),

-Kırsal Kalkınma Girişimleri (S.S. Bağışlı Tarımsal Kalkınma Koop.),

-Ceviz Bahçeciliği (DAKP kapsamında 50 bahçe),

-Arıcılık (DAKP kapsamında 20 aile, SRAP kapsamında 37 aile),

-Onlarca aileye iş kurma projesi,

-Nua-Net Entegre Ağları

-eköy, HİKO, ambar, NAKİ, baki,

-Hizmet Gönüllüleri,

-Kankim Projesi,

-Kardeşini Kucakla Projesi... 
 

YAZAR

30 kitap ve yüzlerce makale (e-kitaplar için erişim linki) 

KAMU BÜROKRASİ DENEYİMİ

1990-2006: Türk Telekom (Teknisyen, Baş Teknisyen, Teknik Amir, Teknik Uzman, Teknik Müdür Yardımcısı, Pazarlama Müdürü)

2006-2018: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı MİGEM 

2018-2021: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı MTA                                                                                                           

 

DETAYLAR İÇİN AŞAĞIDAKİ BÖLÜMLERE BAKINIZ 

Kendini İnşa

1968 Yılında Hakkari Merkez Bağışlı Nahiyesinde, geçimlik tarım ve hayvancılık yapan bir ailede dünyaya geldi. Ailenin altı çocuğundan üçüncüsüdür.

Temel Eğitimine köydeki İlkokulda başladı. Üçüncü sınıfta babasını kaybettiği için, geçimlerini sağlayamayacakları kaygısıyla; abisi il merkezindeki Vakıflar Yurduna, kendisi ise Yüksekova Yatılı Bölge İlköğretim Okuluna kaydedildi ve buradan mezun oldu, ardından Ortaokulu da Hakkari YİBO’da bitirdi. Ortaokulu bitirdiği yıl 12 Eylül Darbesi oldu, ilde köylü çocuklarının lise okurken barınabildikleri Vakıflar Yurdu ve Ticaret Lisesi Pansiyonu kapatıldı. Böylece eğitim hayatı, şehirde kalacak yeri olmadığı için bitti ve köyde hayvancılık yapan ailesine yardım etti, koyun güttü, rençperlik yaptı. İki yıl sonra (1982) tekrar Vakıflar Yurdu açıldığı için okuma imkânı bulabildi; Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümüne başladı. 1985’te okulun ÖSS sınavını kazanan dört öğrencisinden biri idi.

 

 İNŞA SERÜVENİ BAŞLIYOR

1988 yılında Çukurova Üniversitesi Mersin MYO Elektrik Ön Lisans Bölümünden mezun oldu. Mühendis olmak istiyordu, fakat seksenli yılların Hakkari’sinde bir Meslek Lisesinden edindiği eğitim altyapısı, sınavı kazanmasına yetmiyordu. 1990 Ocak ayında Türk Telekom (o zaman henüz PTT ile birlikte idi)’da Teknisyen olarak, Hakkari Çukurca’da işe başladı. Bir buçuk yıl sonra Hakkari Merkezde çalışmaya başladı. Kısa sürede işinde ilerledi, sırasıyla Baş Teknisyen, Teknik Amir, Teknik Müdür Yardımcısı, Pazarlama Müdürü oldu. Bu arada Açık Öğretimde İktisat bölümünden mezun oldu.

İçinde öğrenmeye ve kalkınmaya karşı büyük bir açlık devam ediyordu. Çünkü kendi hayatında eğitimin hayatı nasıl değiştirdiğine, köydeki yaşıtlarından ayrıştırdığına tanıklık etmişti. Aynı şekilde okuyabilmenin hem bölgesel imkânlara hem de ailelerin ekonomik imkânlarına ne kadar bağımlı olduğunu görüyordu.

 • Dar gelirlinin olduğu yerde çocukların okuyacağı okul yok, okulun olduğu yerde ailelerin okutacak imkânı yok.

 • Okuyabilenin üniversiteyi kazanıp iyi bir meslek sahibi olabilmesi için sınıfında yeterli öğretmen yok, evinde kendi çalışacağı dergi yok, eksiğini kapatacağı dershane yok, olsa dahi ailelerin satın alacağı geliri yok.

 • Yoksulluk sarmalı, eğitim-meslek-iş-gelir-çocukları eğitme imkânı veya eğitimsizlik-mesleksizlik-işsizlik-yoksulluk-çocukların eğitim imkânı bulamaması fasit döngüsünde kendisini yeniden doğuruyordu.

 

Bu sarmalı kırmak için tüm boş zamanlarında bölgesel kalkınmaya kafa yoruyordu. Hakkâri’de çalıştığı süre zarfında bu amaçla bir Model Kalkınma Kooperatifi (S.S. Bağışlı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi VİDEO), bir Dernek (Hakkâri Hizmet Gönüllüleri Derneği 1997), bir Entegre Hayvancılık Projesi (OVAŞ A. Ş. VİDEO ) kurmuştu. Fakat kalkınmayı toplumsal tabana yayma konusunda istediği hızda ilerleyemiyordu. Yetkinliğini ve etkinliğini arttırması gerekiyordu. Toplumsal hareketleri anlamak için sosyoloji, devletin kaynaklarını seferber etmek için kamu yönetimini ve siyaset bilimini öğrenmeye karar verdi. Bu amaçla 2002 yılında Ankara’ya tayin istedi ve yerleşti. Bu süre içinde devlet memurluğundan artakalan tüm zamanlarında dil eğitimi, gönüllü projeler, bilimsel araştırmalar ve farklı disiplinlerde eğitimler devam etti. Sırasıyla Türk Telekom ve Enerji Bakanlığında 30 yıl 10 ay çalıştıktan sonra, Ocak 2021 tarihinde Yeniden İnşa Hareketi’ni başlatmak üzere emekli oldu.

Sürekli Eğitim 

2010-2014

Doktora

Gazi Üniversitesi

Kamu Yönetimi Siyaset ve Sosyal Bilimler

Tez: Türkiye'de Kürt Sorununu Çözüm Sürecinde Algının Yeniden İnşası

2002-2004

Yüksek Lisans
Atılım Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi MBA

1998-2018

5 Lisans 2 Ön Lisans

Lisans: Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

Lisans: İktisat

Lisans: Sosyoloji

Lisans: Felsefe

Lisans: Uluslararası İlişkiler

Ön Lisans: Halkla İlişkiler

Ön Lisans: Elektrik

Kitaplar 1

Dr. Nurettin AYDIN Serisi

Türkiyede Kürt Sorunu_edited.jpg

Türkiye'de Kürt Sorununu Çözüm Sürecinde Algının Yeniden İnşası

Doktora Tezinden tıpkı basım

(Baskısı tükenmiştir)

kitap kapak.jfif

Bir Eşitsizlik Kaynağı Olarak Kayırmacılık

2023 Yılında KDY Akademi tarafından yayınlanmıştır.

TIKLAYIN

kürt sorunu algı ve olgu.jpeg

Kürt Sorunu: Algı ve Olgu

E-Kitap olarak erişim linki

TIKLAYIN

öz kaynakla kalkınma modeli.jpeg

Doğu ve Güneydoğu Öz Kaynakla Kalkınma Modeli

Kitap Bölgesel Kalkınma için özgün bir model önerisidir

TIKLAYIN

kapak 3.gif

Devlet Kademelerinde Kürtler

Devletin üst düzey yönetim kademelerinde Kürtlerin ne oranda yer aldıklarını resmi kayıtlarla açıklayan yayın. 

TIKLAYIN

Nua-Net kitap kapağı.jpg

Nua-Net Entegre Ağları

Küçük işletmeleri tedarik zincirinde entegre ağlar şeklinde organize ederek, büyük sermaye ile rekabet edebilir düzeye getiren bir modeldir.

TIKLAYIN

Patentli Buluşlar

Patentli ve Patentsiz birçok soruna özgün çözümler geliştirmiştir. Burada sadece patentli birkaç örnek paylaşılmaktadır.

Slayt1.JPG

Düşük sıcaklıktaki termik atıklardan yenilenebilir enerji üretimi

-Termik santral soğutma ısıl atıkları, baca ısıl atıklarından,

-50 dereceden itibaren Jeotermal kaynaklardan,

-Sanayi ısıl atıklarından, vb.

 

Termodinamik yasalarına göre havayı ısıl atıklarla ısıtır ve bir bacaya yönlendirir. Bacada 7/24 kesintisiz dikey rüzgar üreterek enerji üretir.

Slayt6.JPG

Akşam karanlığında apartman numaralarının görünür olmasını sağlayacak, estetik, belirli bir standarda sahip ve kendi kendisini gün ışığında şarj eden aydınlatmalı kapı numaraları projesidir.

Slayt2.JPG

Güneş ışığını çukur aynalar aracılığı ile merkezde konsantre eder.

Aynalar güneşi izleme sistemine sahip oldukları için gün boyunca odak takibi sağlanır.

Odakta toplanan ışık, vakum içi ayna olan borular aracılığıyla taşınır.

Taşınan ışık karanlık mekanların aydınlatılmasında kullanılabileceği gibi enerji üretiminde de kullanılabilir.

 

Birden fazla ünitedeki ışık toplanarak yüksek enerjilere erişilebilir.

Slayt4.JPG

Suni Rüzgar Bacası, Faydalı Modeli

Slayt5.JPG

Güneş Enerjisi Fotovoltaik pillerin verimini yükseltmeyi amaçlayan yarım küre tasarımdır.

Güneşin parladığı her saate, doğrudan ışık alacak bir yüzey sağlayarak teorik olarak %42’lik bir verim artışı öngörmektedir.

Tasarım hem GES santralleri hem de sokak lambası, park bahçe aydınlatması, yol aydınlatması gibi açık alan aydınlatmaları amaçlı düşünülmüştür.

Slayt3.JPG

2012 yılında, henüz mevcut sosyal medya devlerinin kullandıkları reklam tekniği yokken, mesleğe, yöreye, lokale veya globale, müşteri profili belirleyerek reklam ve tanıtım yapma algoritmasını geliştirmiştir.

Bugün, bu alandaki reklam geliri yıllık trilyon doları bulmaktadır.

Tüm filmleri, müzikleri, kitapları, dergileri izleyicilere, belirli oranda reklam izlemeyi kabul etmeleri şartıyla ücretsiz sunmayı teklif etmektedir. Yatırımcı ortak bulunamadığı için zamanında başlatılamadı ve piyasayı diğer sosyal medya devleri kapattı.

Gönüllü Sosyal Girişim Projeleri

1

S.S. Bağışlı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

2002 yılında, kalkınma modelini uygulamak için kurmuş ve 2010 yılına kadar Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmüştür.

 • Toplam 5 projeyi bizzat hazırlamış (2 Arıcılık, 1 Cevizcilik, 1 Koyunculuk, 1 Süt İneği),

 • 3’ünü bizzat uygulamıştır. Koyunculuk ve Sütçülük projeleri, üyelerin vazgeçmesi nedeniyle uygulanmamıştır.

 • Proje çıktıları sonucu, isteyen herkese proje sahasındaki 6 köyde iş olanağı sağlanabildiği kanıtlanmıştır.

Kooperatifçilik konusunda, akademik alanda asla elde edilemeyecek pratik saha deneyimleri elde edilmiştir.

2

OVAŞ A.Ş. Entegre Hayvancılık Projesi

1997-2000 tarihleri arasında, Doğu Anadolu Bölgesinde, hayvancılığı modern tekniklerle geliştirmek, çiftlikten pazara bütün süreçleri entegre bir sistem içinde değerlendirmek ve bölge ekonomisine, kalkınmasına, istihdamına önemli bir katkı sağlayacak bir proje geliştirilmiştir. Proje kapsamında öncelikle Hakkari'de bir model kurulması, ardından modelin tüm bölgeye yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. DESAN Ltd. Şti. (aile şirketi) çatısı altında başlatılan proje Hazine Müsteşerlığından yatırım teşvik belgesi aldıktan sonra, bölgeden katılımları teşvik etmek amacıyla, nevi değişikliği yoluyla anonim şirkete (OVAŞ A.Ş.) dönüştürülmüş, Özel İdare, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Belediyeler ve işadamlarının katılımıyla, çok ortaklı ve yüksek sermayeli bir hale getirilmiştir. Proje için Yüksekova ilçesinde 110 dönüm hazine arazisi tahsis edilmiş

Proje kapsamında OVAŞ köylerde çiftlikler kuracak ve onları köylülere/çiftçilere teslim edecektir. çiftçilere aynı zamanda canlı materyal, yem, ilaç, veterinerlik hizmetleri de verilecek ve pazar garantisi sağlanacaktır. Çiftçiler hiçbir sorun ile uğraşmadan, sadece çiftçilik faaliyetine odaklanacak, diğer tüm girdi, tedarik ve pazar sorunları OVAŞ bünyesinde çözülecektir. Kesim dönemi geldiğinde, OVAŞ çiftçiye bir fiyat teklifinde bulunacak, çiftçi, piyasadaki diğer tekliflere bakarak, önerilen teklifi yeterli bulursa, hayvanları kesim için OVAŞ'a satacaktır. OVAŞ, sezon boyunca çiftçi adına yaptığı maliyetleri düştükten sonra, çiftçiye ödeme yapacak ve beslenmesi için yeni canlı materyaller verecektir. Çiftçi, hayvanları, OVAŞ'ın dışında başka birine satmak isterse, OVAŞ'ın kendisi için yaptığı harcamaları ödeyecektir. OVAŞ, çiftliklerden aldığı hayvanları kendi kesimhanesinde işleyecek ve pazara sürecektir. (Biyolojik arıtma tesisi ve soğuk muhafaza depoları olan yüksek kapasiteli bir kesimhane kurulduktan sonra, ortakların farklı hesaplarından dolayı proje kapsamındaki Deri Fabrikası, Yem Fabrikası, Eğitim Çiftliği, Köylerde Sözleşmeli Çiftlikler gibi kısımlar tamamlanamamıştır. Böylece bölgenin diğer illerinde de tekrarlanarak geniş istihdam ve bölgesel kalkınma potansiyeli olan proje yarım kalmıştır. )

Bu sistem içinde, küçük üretici ve emekçi sınıfında olan köylü/çiftçilerin en büyük sorunları; değerinde pazar, uygun maliyete girdi ve veterinerlik hizmet edinmek, yüksek kaliteli ve verimli canlı materyal edinmek, çağdaş gelişmlerden yararlanarak en doğru besiciliği öğrenmek gibi tüm sorunlar şirket tarafından çözülmektedir. Şirket açısından da, kesimlik hayvan tedarik sorunu çözülmüş olacaktır.

3

Hizmet Gönüllüleri Derneği

1997-2002 Hakkari’de bölgesel kalkınmayı organize edecek bir platform olarak kurulmuştur. Ankara’ya yerleştiği için yönetimi devrettiği arkadaşları derneği kapatmışlardır.

 

2007-2010 Ankara’da kurmuştur. 30 civarında gönüllü projeyi bu dernek kapsamında hazırlamış ve ihtiyaç sahiplerine iletilmiştir. Bu projeler ile birçok aile küçük işletme sahibi olarak kendi işinin sahibi olmuştur.

 

Kardeşini Kucakla gibi birkaç sosyal projenin kamuya sunulması bu kurum çatısı altında gerçekleşmiştir.

(2010 yılında maddi olanaksızlıklardan dolayı fesih yoluna gitmiştir)

4

Zümrüd-ü Anka Projesi

Zümrüd-ü Anka projesi kapsamında bölgesel kalkınma konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapmak amacıyla tanıtım etkinlikleri yapılmıştır.

Giderlerinin tamamı Dr. Aydın tarafından karşılanan 3 afiş uygulaması, 5 bülten uygulaması, bir plaket töreni uygulaması, iki web sayfası ve basın etkinlikleri ile Hakkari il ve ilçelerinde geniş kesimlere ulaşılmıştır.

5

SRAP Arıcılık Projesi

2007-2008 Hakkari Bağışlı ve yöresi

-      37 kişi teorik ve pratik arıcılık eğitimlerinden geçirildi, ardından arı kolonileri ve malzemeleri teslim edilerek üretime başladılar.

-      Halen bal üretimi devam etmekte ve bazı aileler geçimlerini bu yoldan sürdürmektedirler.

6

DAKP Arıcılık Projesi

2008-2009 Hakkari Bağışlı Yöresi

-       20 kişi teorik ve pratik arıcılık eğitiminden geçirilmiştir. Daha sonra her birine 30 kovanlık canlı arı, arıcılık malzemeleri ve bir yıllık mum, şeker, ilaç verilmiştir

-      Halen bu faaliyetten geçimini sağlayan aileler mevcuttur. Yörede yüksek kaliteli çiçek balı üretimi, alternatif bir geçim kaynağı olarak köylüler tarafından benimsenmiştir.

7

DAKP Cevizcilik Projesi

AMAÇ: Bölgede ceviz bahçeciliğinin gelişmesi ve ekonomik bir değer üretmesi için model oluşturmak.

 • 2008-2009 Hakkari Bağışlı yöresinde 100’er sertifikalı ceviz fidanını içeren, gübresi ve tel örgüsü dahil 50 bahçenin tüm malzemesi sağlandı, kişilere teorik ve pratik eğitimler verildi, bahçeler kuruldu.

 • Cevizler ürün vermeye ve ailelere alternatif bir gelir kapısı oluşturmaya başlamıştır.

Projenin asıl başarısı, 5-10 yıl içinde ceviz veriminin yükselmesi ile sağlanacaktır. Yüksek geliri gören köylüler ceviz bahçeciliğine yönelecek ve proje asıl hedefine ulaşmış olacaktır.

8

Kamuda Liyakat Platformu

Kamu kurumlarında, liyakat ilkesinin gözetilmesi yönünde duyarlılık oluşturarak;

 • İşe giriş, terfi ve yükselmelerde adil bir sistemin oluşmasını teşvikle, sosyal adalete hizmet etmek,

 • Liyakatli kamu çalışanlarını teşvik ederek, Kamu bürokrasisi eliyle sunulan hizmetin kalitesini yükseltmek amaçlanmaktadır.

 • Platform yaklaşık 10 yıldır (2011’den beri)faaliyeti sonucu, Kamuda Liyakat görünür hale gelmiş hatta bu isimle sendikalar dahi kurulmuştur.

9

Kardeşini Kucakla Girişimi

Türkiye’de Kürt sorununun çözümüne yönelik “sosyal temas” projesi.

Proje kapsamında Doğu Anadolu’dan Kürt aileler ile Batı Anadolu’dan Türk aileler, gönüllü olarak, tüm aile fertleri ile, birbirlerini bir hafta evlerinde ağırlayacak ve iki kesim arasında sosyal temas pekiştirilecektir.

Vakıfbank Sponsorluğunda 5000 kitapçık basıldı ve siyasal aktörlere dağıtıldı.

 • Projede önerilen fikir MEB ve TURKCELL aracılığıyla “Gönül Köprüsü” olarak (kısmen) uygulandı.

130. 000 öğrenci ve ailesiyle sosyal temas pekiştirildi.

10

Kankim

Proje, kan temininde kredi sistemi kurmayı ve böylece kan bağışını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

 • Kan bağışı yapan birey, bağış yaptığı her ünite kan için  +1 kredi kazanacak,

 • İhtiyacı olduğunda bu kredisi oranında kendsine kan temini sistem tarafından garantilenecek.

Projenin uygulanmasına Sağlık Bakanlığı izin vermemiş (2013), ancak proje fikrini “organ bağışında kredi sistemi” şeklinde uyarlamıştır.

11

dr.nua

dr.nua markası, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin Özkaynakla kalkınabilmesi için bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlerin finansmanını sağlaması için oluşturulmuştur.

 • Bu isimle şimdiye kadar 6 kitap yayınlanmış,

 • 3 seminer dizisi hazırlanmış ve sunulmaya başlanmıştır.

Faaliyetler yeterli bilinirlik oluşturmak amacıyla şimdilik ücretsiz verilmektedir.

12

Nua-Net
Entegre Ağlar ile Kalkınma Modeli

NuaNet, tarladan, üretim tezgahından kapıya kadar, küçük üretici, küçük nakliyeci, küçük perakendeci ve tüketiciyi önce ağlar vasıtasıyla organize eden, sonra bu ağları birbirine entegre eden, tüm tedarik zincirini örgütleyen entegre ağlar yaklaşımıdır. Detayları için video linkine bakınız.

 • Çiftçiyi ve küçük üreticiyi korur

 • Küçük nakliyeciyi korur

 • Bakkalı, manavı, şarküteriyi korur

 • Dar gelirli tüketiciyi korur

 • Geniş İstihdam yaratır

Gelir dağılımını dengeleyerek sosyal adaleti sağlar

bottom of page