top of page

Manifestodan Örnekler

TEMEL İLKELERİMİZ

Ülkemizin gelir dağılımındaki uçurumunun, giderek artmakta olan ve dayanılmaz hale gelen yoksulluğun, yolsuzluğun, hukuksuzluğun, adaletsizliğin, işsizliğin, liyakatsizliğin, kayırmanın üstünü örtmek, gözden gizlemek için, inançlar, kimlikler, ideolojiler, tarihi figürler üzerinden ayrıştıran, kutuplaştıran siyaseti dışlamak; bunun yerine inançlara, kimliklere, değerlere, fikirlere ifade özgürlüğü sağlayarak siyasi tartışma alanının dışına taşıyıp kirlenmelerini ve yıpratılmalarını önlemeyi temel ilke ediniriz.

Siyasette Cumhurbaşkanı dahil, Milletvekili, Belediye Başkanı, Bakan ve Bakan Yardımcıları için GERİ ÇAĞIRMA mekanizması uygulamayı ilke ediniriz.

İşsizliği, yoksulluğu, yolsuzluğu sadece eleştirmek yerine, gerçekçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeyi ve uygulamayı temel ilke ediniriz.

Tabiatı, toprağı, suyu, havayı, gıdaları kirletenleri, yağmalayanları sadece eleştirmek yerine, devletin tüm önlemleri alması ve halkın da bu konuda tam bilinçlendirilmesi ile kaynaklarımızı koruyacak bir yönetim anlayışını temel ilke ediniriz.

Büyük küresel markalarımız olması için gerekli tüm destekleri sağlamakla eş zamanlı olarak, küçük işletmeleri rekabet piyasası koşullarında geçimlerini sağlayacakları ve varlıklarını sürdürecekleri bir eko sistemi sağlamayı temel ilke ediniriz.

Dürüst, temiz, liyakatli ve çözüm üreten yeni bir siyasi anlayışı uygulamalarımızla mümkün kılmayı temel ilke ediniriz.

gençlik.jpg

01

Gençlik ve Gelecek Teknolojileri Bakanlığı

Ülkemizde genç işsizliği giderek tırmanmaktadır. Özellikle Pandemi döneminde olduğu gibi, kriz ortamlarında ilk gözden çıkarılanlar gençler ve kadınlardır.  Bu durum memlekette gençlerin ve kadınların çalışma hayatının dışına çıkarılmasına yol açmaktadır. Umudunu yitiren işsiz gençlerimiz geleceğini yurtdışında arama yollarını seçmiş ise, burada geleceğimizin risk altında olduğu sonucu çıkar. Bu durum, genç ve kadın istihdamında hareketimizi yeni arayışlara yöneltmiştir. Perakende sektöründe “baki” (bayi-bakkal) modeli ile yeni bir iş modeli sayesinde, en az 2 Milyon işsiz genci, “kendi işinin sahibi” yapacağız. Gençlik ve Gelecek Teknolojileri Bakanlığı kurarak, gençleri geleceğin teknolojileri için eğiteceğiz ve ülke içinde iş kurmalarını daha güçlü şekilde teşvik edeceğiz.

02

Küçük İşletmeler Bakanlığı

Küçük işletmeleri büyük sermayeyle aynı serbest piyasa koşullarında ayakta kalacakları şekilde destekleyeceğiz, eğiteceğiz, bazı alanları tamamen küçük aile işletmelerine tahsis edeceğiz (o alanlardan büyük sermayeyi çıkaracağız). En az 1 milyon gelir getirici yeni işletme kuracağız. Bu süreçleri yönetmesi için Küçük İşletmeler Bakanlığı kuracağız.

küçük işletmeler.jpeg
konut.jpeg

03

Herkes İçin Güvenli Konut

En az beş yıl prim yatırmış ve halen aktif çalışan her işçinin, memurun, çiftçinin, esnafın; kendisine ait evi yok ise, devlet imkânları ile 3+1 (100m²) ev yapılıp kendisine verilecektir. Evde oturmaya başladıktan sonra, sıfır faizli ve 20 yıl vadeli şekilde borcunu ödeyecektir. Hayatını kaybetmesi halinde tüm borcu silinecek ve ev çocuklarına kalacaktır. Bunun için Güvenli ve Estetik Konut Edindirme Bakanlığı kurulacak, TOKİ’nin görevleri bu bakanlığa devredilecektir.

04

Temiz Enerji, Doğal Taşlar
e-borsası

Kömür, doğalgaz veya benzer fosil yakıtla enerji üreten santraller, sahipleri mağdur edilmeden, derhal kapatılacaktır. Yeni HES barajı da yapılmayacaktır. Ülkenin enerji ihtiyacı Güneş Enerjisi (GES), Rüzgâr Enerjisi (RES) ve Hibrit Jeotermal Enerji (JES) ile temin edilecektir. Coğrafyamızda GES potansiyelimiz hayli yüksektir ve yerli PV üretimleri ile hızla kurulu kapasite büyütülecektir. Mevcut jeotermal potansiyelimizin %90’nına yakını orta veya düşük sıcaklıkta olduğu için buhar türbini ile enerji üretimine uygun değildir. Ancak Suni Rüzgâr Bacası ile bu kaynakların büyük kısmı enerji üretimine kazandırılacaktır. Çevreye zarar vermemesi için mevcut ve yeni kurulacak tüm jeotermallerin “reenjeksiyon” yapması zorunlu hale getirilecektir.

Her çatıda güneş enerjisi ile evlerin kendi enerjisini üretmesi için gerekli üretimleri ve işlemleri hızlandıracağız.

Cadde, sokak, park, otoban gibi alanların aydınlatmasını derhal, gündüz kendi enerjisini üretip depolayan ve gece aydınlatan sistemlere dönüştüreceğiz. Bunun için yurtiçinde acil olarak gerekli teknolojileri üreten fabrikaların kurulmasını hızlandıracağız. Böylece ülke iç ihtiyacı ile birlikte bölge ve dünya ülkelerine ihracat yapılarak hem milyarlarca dolarlık gelir hem de yeni istihdam sağlayacağız.

Ülkede çıkarılan madenlerin dışarıya ham cevher olarak satışı zorlaştırılacaktır. Maden kaynakları, güvenli ve tabiata olumsuz etki etmeyecek şekilde işletilerek, tüm zenginleştirme, eritme, son ürün haline getirene kadarki süreçleri ülke içinde yapılacaktır. Böylece hem yüz binlerce kişilik yeni istihdam sağlanacak, hem de katma değeri yüksek ürün satışından daha fazla kazanç sağlanacaktır.

Dünya rezervinin yaklaşık %40’ı ülkemizde olan doğal taşların blok olarak ihraç edilmesi yasaklanacaktır. Doğal taşlarımız yurt içinde son ürün aşamasına kadar işlenecek ve stratejik bir plan içinde, alelacele elden çıkarmadan, iyi bir değer ile dünya piyasasına satılacaktır. Böylece mevcut ihracatın yaklaşık on katı daha fazla kazanç sağlamakla birlikte yüz bini aşkın kişiye yeni iş sahası açılmış olacaktır.

Büyük kısmı bizde olan doğal taşların dünya piyasasını yönetmek için, Türkiye’de “Doğal Taşlar e-Borsası” kurulacaktır. Böylece borsadaki işlemlerden kazanç sağlayacağımız gibi, doğal taş piyasasının para birimi TL olacağı için, paramızın rezerv değeri ve etkinliği de artmış olacaktır.

Doğal Taşlar e-Borsası kapak.jpg
Untitled Diagram.jpg

05

Herkes için Uygun Fiyata Kaliteli Gıda

Tarımın başladığı bereketli coğrafyada kaliteli, güvenli ve uygun fiyata yeterli gıdayı tüketemiyor olmamız kabul edilemezdir. Suyumuz, toprağımız ve üretmeye istekli çiftçilerimiz, üretileni almaya istekli büyük bir iç pazarımız mevcuttur.

Öncelikle tarım ve hayvancılık yapan çiftçilerimizin yem, gübre, tohum, zirai ilaç, iş makinesi gibi tüm girdilerini mutlaka yurt içinde üreteceğiz ve bu alanlarda dışa bağımlılığı derhal bitireceğiz. Ardından çiftçilerimize bu girdileri sübvanse ederek, gerekirse ücretsiz şekilde vereceğiz. Çiftçinin yüksek kaliteli ve temiz üretimini düzenli kontroller ile yerinde sağlayacağız.

Çiftçinin ürününün tarlada kaldığı, kentlerde tüketicilerin yüksek fiyatlardan dolayı yeterince gıda alamadığı görüntüleri, bir daha yaşanmayacak şekilde önleyeceğiz. Nerede ne üretileceğini planlayacağız, zamanında denetleyip müdahale edip çiftçinin zarar etmesini önleyeceğiz. Bunun için Çiftçinin Girdi Tedariki (yem/tohum/ilaç/gübre/akaryakıt/makine) + Üretim Ağı  (hastalık/yanlış ürün/yanlış işlem) + Lojistik Ağı + Satış Ağı süreçlerinin tamamı, Tedarik Zinciri mantığı ile önce birbirine entegre edilecek, ardından optimize edilecektir. Zincirin bir halkası koparsa zincir işlevini yitirir. Bunun için bütünlükçü bir vizyonla çözülmesi kaçınılmazdır.

Çiftçinin para kazanmasını sağlayacağız, bu sistemde kamyoncunun ve depocunun kendi işinin sahibi olarak para kazanmasını sağlayacağız, satış ağındaki marketçinin, bakkalın, kasabın, manavın kendi işinin sahibi olarak para kazanmasını sağlayacağız, kuryenin kendi işinin sahibi olarak para kazanmasını sağlayacağız, tüketicinin güvenli, temiz ve uygun fiyata yeterli kırmızı eti, süt ürünlerini, sebze ve meyveyi temin etmesini sağlayacağız. Bütün bu sorunları Entegre Ağlar mantığı ile çözerken milyonlarca kişiyi kendi işinin sahibi yaparak işsizliği azaltacağız.

Ülkede giderek bizi daha çok dışa bağımlı hale getiren politikalar yüzünden tükenme ile karşı karşıya kalan hayvancılık sektörü için yapılacak planlamalar dâhilinde teşvikler uygulayacağız, önceliğimizi halen bu sektörde emek veren çiftçilerimize vererek geliştireceğiz.

Çiftçimizi bütün gelişmiş ülkelerin uyguladığı gibi dünya rekabet şartları altında ezilmemesi ve üretimini nesiller boyunca devam ettirebilmesi için mutlaka yeterince sübvanse edeceğiz.

06

Kamuda %50 Kadın Kotası

Ülke nüfusunun yarısı kadındır, ancak kamu kadrolarında bile kendilerine adalet uygulanmamıştır.

 

Kamu kurumlarında çalışan kadın oranı %50 oluncaya kadar, alınacak işe nitelikleri uygun “kadınlara pozitif ayırımcılık” uygulayacağız. Yaklaşık 5 Milyon dolayında olan farklı statüdeki kamu çalışanlarının 2,5 milyonu kadın olacaktır.

kadın.jpeg

07

Yaşamsal Doğal Kaynakların Temiz Korunması

Doğal kaynaklarımız alternatifi olmayan yaşamsal varlıklarımızdır.

Yaşamsal kaynaklarımızı kirleten her türlü ilaç, gübre, hormon, baca gazı, çöp, atık su vb. tavizsiz şekilde denetlenecek, CE standartları uygulanacaktır.

Su havzaları koruma altına alınacak, tüm tarımsal sulamalar kapalı (damla sulama) sisteme geçilecektir.

Yer altı su kaynaklarının sondajla çıkarılması yasaklanacak, böylece taban suyu seviyesi düşürülerek, Anadolu’nun verimli topraklarının çölleşmesi önlenecektir

Kentlerde her çatıda güneş enerjisi ile “atık su” (gri su) arıtma sistemleri devlet ve belediye imkânları ile teşvik edilecek, atık sular daha binadan çıkmadan büyük oranda arıtılıp yeniden kullanılacaktır.

Akdeniz kıyı şeridi boyunca denizden güneş enerjisi ile su arıtılacak ve gerek tarımda, gerekse kentlerde kullanıma sunulacaktır. Bu teknolojinin ülkemizde üretilip ihraç ürünü haline getirilmesi için gerekli teşvikler hızlandırılarak uygulanacaktır.

08

AB Tam Üyelik Hedefi

1963 yılından başlayan Avrupa Birliği, Türkiye ilişkisi 1987 yılında yapılan tam üyelik başvurusu ile yeni bir ivme kazanmıştı, 2005 yılında tam üyelik için müzakerelere başlandı. Büyük umutlarla başlanan görüşmelerde, bugün geldiğimiz noktada bütün müzakereler durmuş ve buzdolabına kaldırılmış vaziyettedir.

 

Özellikle son zamanlarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulmaması ile birlikte artık Türkiye’nin kurucu ülkelerinden biri olduğu Avrupa Konseyindeki yeri bile sorgulanır hale gelmiştir. Hareket olarak Avrupa Birliği ile olan müzakerelerin yeniden başlaması için gereken her türlü çaba gösterilecektir.

Avrupa Birliğinin ekonomik, demokratik ve ekolojik kriterlerini, halkımızın refahı ve huzuru için sağlamak ana hedefimizdir.

ab.jpeg
51a033_4f64fdfb4d6145e38b184008a89c60d2~mv2.jpg

09

Kürt Sorununa Barışçıl Çözüm

Kürt Sorununu, Türkiye’nin birliği ve bütünlüğünü tartışma konusu yapmadan, ülke genelinde toplumsal rızayı üretecek tüm önlemleri alarak ve sorunu TBMM çatısı altında görüşerek çözeceğiz. Ülkemizin on yıllardır maddi, manevi olarak en büyük sorunlarından olan bu sorunu çocuklarımıza yük olarak bırakmayacağız. Bu konuyu Hareket olarak omuzlarımıza yüklenmiş büyük bir sorumluluk olarak algılıyoruz ve ertelenmeden çözmeyi hedefliyoruz.

10

Kamuda Liyakat

Kamu kurumlarında siyasi iradenin atayabileceği yöneticiler Genel Müdür, Müsteşar ve Yardımcıları (ya da bakan yardımcıları), Kurum Başkanları seviyesi ile sınırlandırılacaktır. Genel Müdür Yardımcılıkları, Daire Başkanlıkları, Müdürlük ve daha alt pozisyonların tamamında, terfi sistemi belirlenecek hizmet, eğitim, yazılı sınav ile sağlanacaktır. Mülakat ile işe alım ve terfi yasaklanacaktır. Kamu çalışanı işe girdiğinde, hangi koşullarda, kaç yıl sonra hangi kademeye geleceğinin kariyer planını yapabilecek ve bunun güvencesi devlet olacaktır.

kamuda liyakat.jpeg
gelir.jpeg

11

Gelir Adaleti ve İstihdam Bakanlığı

Doğru bir algoritma ve optimizasyonla, serbest piyasa oyun kuralları içinde, küçük azınlığa giden pastayı daha çok kişiye pay edebiliriz ve gelir adaletinde daha dengeli bir seviye yakalayabiliriz. Bunun için devletin serbest piyasaya doğrudan müdahale etmesine gerek kalmadan, sadece bazı alanlarda dengeleyici ve düzenleyici rolünü aktif olarak sürdürmesi, küçük aile işletmelerini ve stratejik sektörleri koruması gerekmektedir.

Aksi halde zenginlik belirli odaklarda birikip arttıkça etrafını vakumluyor ve karadelik gibi kendinden küçük kaynakları yok ediyor ve etrafını çölleştiriyor. Bunu dengeleyip düzenleyecek bir otorite olmadığında şirketler kâr güdüsüyle her alana girmeye çalışıyor. Perakende sektöründeki büyük sermayenin zincir marketlerle yüz binlerce küçük esnafı işsizleştirmesi yakın dönemdeki en açık örnektir. Devlet bu tür durumlarda dengeleyici ve denetleyici işlevini zamanında yapmalıdır.

Gelir Adaleti ve İstihdam Bakanlığının görevi hangi sektörlerin büyük sermaye gruplarında kalacağını, hangilerinin küçük işletmeler arasında pay edileceğini belirlemek ve vatandaşlara istihdam alanları geliştirmek olacaktır. Ardından ileriye dönük yeni projeksiyonlar geliştirmek, haksız rekabeti denetlemek, gelir adaletinde bozulmaya neden olacak olumsuz gidişatlara müdahale etmektir. 

İki temel sorunu aynı anda çözeceğiz:

1) Gelir arttıracak yeni işler geliştirmek,

2) Geliri ve gelir getirici imkânları daha adil pay etmek.

Ülkede gelirin öncelikle çalışmaya dayalı olması temel ilkemizdir. Üretimden, emekten, çabadan, bilgiden para kazananları öne çıkarmayı ve çoğaltmayı önceliyoruz. Bunun için önce insanları iş sahibi yapmak, ardından insani, çağın gereklerine göre her vatandaşı kabul edilebilir bir gelirin sahibi yapma iradesindeyiz.

Yığın üretimlerde niteliksiz işçilere iş vermek yerine, kendisine ait küçük aile işletmelerinde nitelikli üretimleri tercih edeceğiz.

Ucuz işçilikle pazarda yer edinmek yerine, kaliteli ürünler ile dünya piyasasında yer edinmeyi tercih edeceğiz.

Global markaları geliştirmek için mutlak ve göreceli üstünlüklerimizi gözden geçirip, orta ve uzun vadeli stratejiler ile destekleyeceğiz. Ancak büyük markalar kadar yerel, mahallî, küçük aile işletmelerini yaşatmayı ve rekabet piyasasında ayakta kalabilecekleri stratejilerle desteklemeyi önceliyoruz.

12

Yereli Yerelden Üretim ile Kalkındıracağız

Her bölgede mutlak veya mukayeseli üstünlük kategorisine girecek kaynaklar vardır. Bunları tespit edip o bölgelerde üretilmesini teşvik edeceğiz.

Anadolu coğrafyasındaki ve iklimindeki her bölgede ve yerelde temel ihtiyaçların üretilmesi için uygun doğal kaynaklar vardır, uygun iş gücü vardır ve yeterli yerel pazar vardır. En azından zorunlu temel ihtiyaçların yerelde üretilmesi için gerekli pazar ağını, gerekli lojistik ağını, gerekli üretim organizasyonunu, gerekli tedarik ağını, özetle tedarik zincirini kuracağız ve yereli yerelden, üretimle, öğrenen organizasyon mantığıyla, yerelin kaynaklarıyla, öz kaynaklarıyla kalkındıracağız.

Bir ürünün yerelde üretileni varsa, muadilleri arasında nitelik, fiyat ve kalite olarak büyük farklılık yoksa öncelikli olarak rafa o ürün konacaktır.

Özellikle ürün küçük aile çiftçilerinin tarımsal üretimleri ise, küçük aile imalatçılarının veya kadın emeğinin ürünlerinden ise öncelikli olarak o ürün rafa konacaktır ve yöre dışından gelen ürünlere karşı korunacaktır.

Böylece küçük yerel işletmelerin ve üreticilerin pazar garantisi sağlanarak ayakta kalmaları kolaylaştırılacak.

Yerel ürünlerin pazara erişimi için yine yerel nakliyecilerden, kamyonculardan, hafif ticari araç sahiplerinden oluşan, sözleşmeli, esnek bir lojistik ağı oluşturulacak, ürünler üreticiden alınıp en uygun fiyata pazar ağına ulaştırılacaktır.

Bu şekilde yerel üreticiler işlerini sürdürebilecekler ve geliştirip büyütebilecekler. Yerelin parası da yereldeki üreticiye gitmiş, yani yerelde kalıp üretim sistemine katılmış olacak; sermaye yerelde birikecek ve yeni yatırımlara, yeni üretimlere dönüşecek; girişimci yerelde kalacak ve yeni işler kuracak; iş gücü yerelde kalacak ve hem yerel pazar büyüyecek hem de yerel üretim büyüyecek; kent varoşlarına göçü azaltacağımız gibi, kendi işinin sahibi kişi çoğaldıkça, işsizlik azalmış olacak.

Yereli yerelden kalkındıracağız ve işsizlik sorununu bitireceğiz.

Yerelde özellikle birçok sektörde kooperatifleşmeyi teşvik ederek, küçük sermayeler ve ortak iş gücü çalışması ile üretimi arttırmanın yollarını arayacağız ve kooperatifleri her türlü yozlaşma ve yolsuzluğa karşı sürekli denetim altında tutacağız. Özellikle Kadınları kooperatiflere yönlendirmek suretiyle kadın emeğini ön plana çıkaracağız.

Nua-Net kitap kapağı.jpg

Manifestonun Tam Metni

Tam metne ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayınız. Manifestoya eklenmesini istediğiniz hususları nurettin.aydin68@gmail.com adresinden iletiniz

bottom of page